Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės") nustato Pirkėjo ir UAB „Gintaro baldai" (toliau „Pardavėjas") tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu - pardavimu susijusias nuostatas.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jis turi teisę pirkti prekes gintarobaldai.lt internetinėje parduotuvėje.

1.4. Užsakyti baldus svetainėje gintarobaldai.lt turi teisę:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys;

1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę „Sutinku su pirkimo taisyklėmis", ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės

3.1 Pirkėjas turi teisę užsakyti prekes gintarobaldai.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo".

4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir papildomų paslaugų (pristatymo, užnešimo, surinkimo ir kt.) kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

4.4. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo interneto parduotuvėje gintarobaldai.lt tikslais.

4.5. Jeigu Pirkėjas nori atsisakyti arba pakeisti pateiktą užsakymą tai privalo padaryti raštiškai el. paštu [email protected]. Pranešimas žodžiu negalioja.

4.6.  Garantijos galiojimo laikotarpiu pastebėjus paslėptus prekės trūkumus, prašome Jūsų juos nufotografuoti arba nufilmuoti ir užpildyti pretenzijos formą UAB „Gintaro baldai“ internetinėje svetainėje https://www.gintarobaldai.lt/pretenzija arba kreipiasi el. paštu [email protected], nesant galimybei užpildyti pretenzijos formos ar kreiptis el. paštu, kreipkitės į artimiausią UAB „Gintaro baldai“ pardavimo saloną. Dėl garantinio aptarnavimo Leviatto prekės ženklo čiužiniams būtina pateikti čiužinio vidinę garantinę etiketę su brūkšniniu kodu, esančią priklijuotą čiužinio viduje ant užpildo šono. Prekės gamintojas tokiu atveju nustatys, ar prekės defektui taikoma garantija, t.y. ar prekės defektas yra gamyklinis. Apie gamintojo sprendimą nedelsiant informuosime Jus Jūsų nurodytais kontaktais. Atsiimant ar priimant baldus reikia patikrinti jų komplektaciją, apžiūrėti ar nėra pakuotės pažeidimų, kitokių trūkumų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve gintarobaldai.lt.

5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės gintarobaldai.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu:

6.3.1. Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną, kai moka pavedimu.

6.3.2. Pirkėjas nesumoka nustatyto dydžio avanso per 1 (vieną) darbo dieną, kai moka grynaisiais pinigais.

6.3.3. dėl elektroninės parduotuvės www.gintarobaldai.lt veikimo techninių ar kitokių sutrikimų ar duomenų perdavimo klaidų, nepriklausomai nuo jų kilmės priežasties.

6.4. Perkant išsimokėtinai būtina vadovautis banko nustatytomis prekių pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis.

7. Prekių kokybės garantija

7.1. Kiekvienos gintarobaldai.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip prekės aprašyme.

7.4. Pirkėjui garantija suteikiama pateikus PVM sąskaitą-faktūrą.

7.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

7.6. Prekėms – Leviatto prekės ženklo čiužiniams (čiužinių užpildui) taikoma individuali garantija pagal konkretų modelį. Garantinis laikotarpis nurodytas garantiniame lape, kuris yra čiužinio pakuotėje. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdęs pareigą perduoti prekę pirkėjui, kaip numatyta šioje sutartyje.

7.7. Dėl garantinio aptarnavimo pirkėjas pildo pretenzijos formą UAB „Gintaro baldai“ internetinėje svetainėje https://www.gintarobaldai.lt/pretenzija arba kreipiasi el. paštu [email protected], nesant galimybei užpildyti pretenzijos formos ar kreiptis el. paštu, kreipiasi į artimiausią UAB „Gintaro baldai“ pardavimo saloną. Būtina pateikti pirkimo-pardavimo sutartį, baldų perdavimo – priėmimo aktą, bei pinigų apmokėjimo kvitą bei galimai brokuoto baldo nuotraukas arba filmuotą medžiagą. Dėl garantinio aptarnavimo Leviatto prekės ženklo čiužiniams būtina pateikti čiužinio vidinę garantinę etiketę su brūkšniniu kodu, esančią priklijuotą čiužinio viduje ant užpildo šono. Kokybės skyrius arba pardavėjas užregistruoja pirkėjo nusiskundimą. Jei bus nustatyta, kad trūkumas (brokas) atsirado dėl gamintojo kaltės, trūkumas (brokas) bus šalinamas gamintojo sąskaita, jei prekės trūkumas (brokas) atsirado dėl pirkėjo kaltės, bus išrašyta sąskaita už prekės trūkumų šalinimo darbus, kurią apmoka pirkėjas. Nekokybiškas prekes, sveriančias daugiau kaip 10 kg, kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas.

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

8.1. Pirkėjas už prekes atsiskaito vienu iš nurodytų būdų:

8.1.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas po užsakymo, gavęs nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į gintarobaldai.lt banko sąskaitą.

8.1.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo metu kurjeriui.

8.1.3. Apmokėjimas naudojantis SB lizingo bendrovės teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl prekių pirkimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje finansavimo.

8.2. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.

8.3. PVM sąskaitose - faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. 

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga į artimiausią Pardavėjo saloną. Jei Pirkėjas pageidauja baldų pristatymo į namus – dėl šios paslaugos sąlygų ir kainų su Pirkėju sutariama individualiai.

9.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.

9.3. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti Pardavėjo patvirtintą ir el. paštu atsiųstą užsakymo lapą.

9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.5. Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.

9.6. Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti važtaraštyje/sutartyje/Prekės perdavimo akte. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius važtaraštį/sutartį/perdavimo aktą be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo -pardavimo sutarties sąlygas. Kai pažeidimus ir kitus neatitikimus pastebėjote vėliau, reikia pranešti mums el. paštu kokybe@gintarobaldai.lt arba paskambinti +370 655 97992. Garantinio laikotarpio metu nustatytus Prekės kokybės trūkumus (brokus) Pardavėjas taiso savo sąskaita: minkšti ir korpusiniai baldai, pagaminti Lietuvoje - per 30 dienų; minkšti ir korpusiniai baldai, pagaminti kitose šalyse - per 30 dienų (pastarasis terminas gali būti pratęstas iki 45 dienų, jei gamintojas ar vežėjas praneša apie gamybos arba transportavimo kliūtis, darančias įtaką baldo remontui). 

9.7. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.

9.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.9. Baldai pristatomi nesurinkti, dėžėse, bet prie baldų yra pridedama surinkimo instrukcija.

9.10. Tais atvejais, kai vartojimo pirkimo-pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas ir pardavėjas išsiunčia daiktus pirkėjui, daiktų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko pirkėjas, o pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui.

10. Prekių grąžinimas ir keitimas

10.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties gali grąžinti baldus per 365 kalendorines dienas, jei prekė yra originalioje pakuotėje, nenaudota. Pirkėjo įsigytos pagalvės, antklodės, patalynės užvalkalai yra negrąžinami.

10.2. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo".

10.3. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 10.2. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. [email protected]

10.4. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 365 kalendorines dienas nuo prekių pristatymo jam dienos.

10.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);

10.5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

10.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

10.5.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

10.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

10.7. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo tarpu kai pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus. 

10.8. Kai grąžinama Pirkėjui nepatikusi kokybiška prekė, ją galima grąžinti per 365 kalendorines dienas ir atgauti visus sumokėtus pinigus, tačiau kokybišką nepatikusį baldą Pirkėjas privalo grąžinti nepažeistoje pakuotėje savo transportu į artimiausią „Gintaro baldai“ saloną. 

10.9. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11. Atsakomybė

11.1. Pirkėjas atsako už gintarobaldai.lt užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

11.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

12. Informacijos siuntimas

12.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

12.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

Naudingi kontaktai: 

Pirkėjas-vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 852626751, faks. 852791466, el. paštu [email protected], interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Ši sąlyga Pirkėjams – verslininkams netaikoma.

Užsakymo būklę, prekių garantijas: [email protected] 

Nusiskundimai: [email protected] 

Žiniasklaidai: [email protected]

Internete nurodytos prekių gražinimo, pirkimo ir kitos taisyklės galioja tik internetinėje parduotuvėje įsigytoms prekėms. Prekes įsigijus salone pirkėjas turi vadovautis taisyklėmis, kurios nurodytos Pirkimo - Pardavimo sutartje bei LR civiliniu kodeksu.